Asyl

Söker du eller någon du känner asyl i Sverige?

Rätten till asyl regleras i svensk lag och i internationella konventioner och förordningar. Som asylsökande i Sverige har du i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet hjälper Dig genom hela asylprocessen. Det offentliga biträdets kostnader betalas av staten.

Advokatbyrån Helena Mellström förordnas regelbundet av migrationsverket som offentligt biträde för asylsökanden. Helena har

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatbyrån Helena Mellström omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess