Advokat i Stockholm

Varmt välkommen till 

Advokatbyrån Helena Mellström!

Ring 0708-909055 för kostnadsfri rådgivning

På Advokatbyrån Helena Mellström blir du alltid bemött med ett stort engagemang, kunskap och lyhördhet. Advokatbyrån är en humanjuridisk med inriktning på brottmål, asyl och vårdnadstvister. Helena åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentlig försvarare och ombud i vårdnadstvister.

Helena erbjuder alltid 15 min kostnadsfri telefonrådgivning och kan vid behov boka rådgivning utanför ordinarie kontorstider.

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatbyrån Helena Mellström omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.

Advokatbyrån Helena Mellström grundades 2018 och har kontor i Gamla Stan i Stockholm. Helena har tidigare arbetat på advokatbyråer specialiserade på brottmål. Helena åtar sig uppdrag i hela landet.

http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/engagemanget-for-klienten-ar-a-och-o