Försvarsadvokat i Stockholm

Är du misstänkt för brott?

RING 08-105 401 FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Om du är misstänkt för brott ska du kontakta en försvarsadvokat. För att på bästa sätt tillvarata dina intressen är det bra om försvarsadvokaten kommer in i rättsprocessen så tidigt som möjligt. Kontakta alltid en försvarsadvokat innan du medverkar vid förhör.

Försvarsadvokatens roll är att hjälpa dig som misstänkt och ta tillvara dina rättigheter under förundersökningen och vid en rättegång. Försvarsadvokaten är med på förhör, ger dig råd och förklarar vad som händer under rättsprocessens gång samt försvarar dig vid en eventuell rättegång.

Försvarsadvokaten har tystnadsplikt. I de flesta fallen betalar staten försvarsadvokatens kostnader.

Du meddelar polis eller åklagare om du önskar en försvarsadvokat förordnad för dig. Du kan även namnge en specifik advokat.

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatbyrån Helena Mellström omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.