Målsägandebiträde i Stockholm

Utsatt för brott?

RING 08-105 401 FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Har du blivit utsatt för ett allvarligt brott har du i de flesta fall rätt till ett målsägandebiträde. Att ha ett engagerat målsägandebiträde kan många gånger vara avgörande för att orka gå igenom en rättslig process. Meddela polis eller åklagare om du önskar att ett målsägandebiträde förordnas för Dig. Du kan även namnge en specifik advokat eller jurist som Du önskar ska företräda dig.

Målsägandebiträdets uppgift är att stötta Dig under processen gång och biträda dig under en eventuell rättegång. Målsägandebiträdet kan vara med på polisförhör, förbereder Dig inför en eventuell rättegång och hjälper Dig med skadeståndsanspråk.

Helena har lång erfarenhet att företräda  brottsoffer.  Helena har erfarenheter av ärenden som rör våldtäkt, hedersrelaterad brottslighet, våld i nära relationer och andra våldsbrott. 

Har du blivit utsatt för brott? Är du osäker på om du vågar eller orkar polisanmäla? Hur går det egentligen till och vad har du för rättigheter? Vid ett kostnadsfritt rådgivningssamtal med Helena får du stöttning och svar på dina funderingar.

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatbyrån Helena Mellström omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess

Kostnaderna för målsägandebiträdet ersätts av staten.