Verksamhetsområden

Advokatbyrån Helena Mellström är en humanjuridisk byrå med inriktning på brottmål, vårdnadsmål och asylärenden. Helena Mellström åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentlig försvarare, ombud i vårdnadsmål samt offentligt ombud i asylärenden.