Särskild företrädare för barn

Barn Som utsätts för brott

Om brott begås mot barn ska i vissa fall en särskild företrädare för barnförordnas. En viktig uppgift för den särskilda företrädaren är att vara ett stöd för barnet för att minska obehag vid till exempel förhör. 

Den särskilde företrädaren ska, istället för vårdnadshavaren, ta tillvara barnets rätt under rättsprocessen och kommer att företräda barnet vid en eventuell rättegång.